Slovensko a eurofondy

SR sa otvorila cesta na čerpanie nenávratných finančných príspevkov z fondov Európskej únie pre programové obdobie 2007-2013. Intenzita pomoci môže dosiahnuť až 100 % a vypracovanie projektovej dokumentácie je často refundovateľné ako oprávnený výdavok. Preto využite aj vy šancu získať prostriedky zo štrukturálnych fondov a za pokus, ktorý Vás bude stáť minimálne prostriedky môžete dosiahnuť maximálnu spokojnosť.

Novinky

Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

26.03.2012 13:32
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Prioritná os: 2. Energetika Opatrenie: 2.1. Zvyšovanie energetickej efektívnosti na...

Rozvoj školy autoevalváciou

09.03.2012 13:30
Operačný program: Vzdelávanie Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy Opatrenie: 1.1. Premena tradičnej školy na...

Harmonizácia informačných systémov

01.07.2011 14:53
  Operačný program: Informatizácia spoločnosti Prioritná os: 2. Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej...

Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra

01.07.2011 14:52
  Operačný program: Informatizácia spoločnosti Prioritná os: 2. Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej...

výzva - odpadové hospodárstvo

20.06.2011 14:51
  Operačný program: Životné prostredie Prioritná os: 4. Odpadové hospodárstvo Opatrenie: 4.1.Podpora aktivít v oblasti separovaného...
Všetky články